Basic

9,99na mesec na uporabnika
  • (letni obračun)
  • 15,99€ na mesec na uporabnika – mesečni obračun
  • Hitro uvajanje in začetek uporabe, Osnova avtomatizacija prodaje, Prospecting, in Sodelovanje. Za time do 15 članov.

Business

29,99mesečno/uporabnika
  • (letni obračun)
  • 39,99€ na mesec na uporabnika – mesečni obračun
  • Osebno svetovanje, Avtomatizacija prodaje, Prospecting, Delovni proces in Sodelovanje. Za time več kot 15 uporabnikov.

Enterprise

99,99na mesec na uporabnika
  • (letni obračun)
  • 139,99€ na mesec na uporabnika – mesečni obračun
  • Osebno svetovanje in prodajni treningi, Avtomatizacija prodaje z več prodajnimi lijaki, Napredni prospecting, Delovni procesi (workflow) in Sodelovanje s uporabniškim portalom za stranke.

 BasicBusinessEnterprise
€ 9,99
na mesec na uporabnika
€ 29,99
na mesec na uporabnika
€ 99,99
na mesec na uporabnika
(letni obračun)(letni obračun)(letni obračun)
15,99€ na mesec na uporabnika – mesečni obračun39,99€ na mesec na uporabnika – mesečni obračun139,99€ na mesec na uporabnika – mesečni obračun
Timdo 15 članovveč kot 15 članov/
Brezplačni preizkus30 dni30 dni30 dni
Svetovanje in osnove
Osebni sucess coach - svetovalec za uvajanje, prenos podatkov, trening, podporo in optimizacijo poslovnih procesovenkratno 1 ura za uvajanje2 uri na mesec8 ur na mesec
Podjetja, osebe, poslovne priložnosti, planirana opravila, podporni zahtevkibrez omejitevbrez omejitevbrez omejitev
Upravljanje s podjetij in osebami
Prostor za dokumente5GB/uporabnika15GB/uporabnika50GB/uporabnika
Beleženje aktivnosti
Upravljanje planiranih aktivnosti
Povezava z e-pošto
E-mail predloge
Upravljanje z dokumenti
Koledar
Beleženje časa
Dodatni atributi na kontaktih - podjetja in osebe
Osnovni uvoz podatkov - podjetja in osebe
Avtomatizacija prodaje
Prilagojen prodajni lijak
Več prilagojenih prodajnih lijakov
Poročanje o poslovnih priložnosti
Poročanje o planirani prodaji
Zero inbox
Build in dialer - Web rtc dialer
Beleženje telefonskih klicev
Predloge dokumentov
Kolaboracija
Podporni zahtevki - ticketing
Nivojsko upravljanje uporabniških pravic
Beleženje časa na podpornih zahtevkih
Poročanje o kolaboraciji
Self service portal
Ticket monitor
Avtomatizacija podpore
Workflow
Katalog produktov in produktnih skupin
Upravljanje naročil - workflow
Poročanje o naročilih
Več načinov za upravljanje naročil - multiple workflows
Prospecting
Upravljanje z seznami leadov
Prospecting kampanje
Scenariji za klicni center
Beleženje klicev preko mobilnikov - mobilna aplikacijana zahtevo
Poročanje o klicih
Poročila o email predlogah
Integracija s telefonijona zahtevona zahtevo
Poročila, monitorji in drugo
Osnovna poročila
Monitorji za poročanje - Nadzorne plošče za management
Poročanje o aktivnostih
Prilagojena poročila
Izvažanje podatkov
Integracije

Želite organizirati učinkovit prodajni proces in poprodajno podporo?

ZAHTEVAJTE PREIZKUS!