Urejena prodaja = Uspešna prodaja

Sistematizirajte prodajne procese in povečajte učinkovitost vseh zaposlenih v prodaji. V Platformaxu so na voljo vsa orodja za uspešno upravljanje prodajnega procesa. S sistematizacijo prodajnega procesa in navodili za trženje lažje vpeljete nove prodajne sodelavce.

Platformax_organize_effective_sales_03

Prodajni lijak

Kakšna je napoved vaše prodaje?

S pomočjo prodajnega lijaka lahko napoveste vašo prihodnjo prodajo. Poslovne priložnosti se premikajo po vnaprej definiranih fazah (npr. prvi kontakt, ponudba, pogajanje, naročilo), ki tvorijo prodajni lijak. Na osnovi vrednosti poslovnih priložnosti dobite vpogled koliko potencialnega prihodka se nahaja v določeni fazi.

Prodajne priložnosti

Nobena poslovna priložnost ni izgubljena

Prodajne priložnosti nastanejo kadarkoli potencialna stranka izrazi zanimanje za našo ponudbo. V nadaljevanju se tekom prodajnega procesa prodajne priložnosti premikajo po različnih fazah (npr. prvi kontakt, ponudba, naročilnica). Iz neuspešnih poslovnih priložnosti lahko dobimo razlog zakaj stranke niso sprejele naše ponudbe in po drugi strani ocenimo, kaj je tisto kar delamo prav.

Platformax_organize_effective_sales_07

Platformax_organize_effective_sales_10

Upravljanje opravil

Opravila in naloge

Planirajte klice, priprave ponudbe, kosila ali katerokoli drugo opravilo in poskrbite, da so vsa opravila zaključena. Opravila navezujte na prodajne priložnosti in tako poskrbite, da se obdela vsaka poslovna priložnost.

Sestanki

Upravljanje sestankov

Planirajte sestanke za vas ali vaše sodelavce in sestanke preglejte v koledarju v pogledu dneva, tedna ali meseca. Sestanke lahko povežete s prodajnimi priložnostmi in si tudi nastavite opomnike po SMSu, emailu ali znotraj same aplikacije.

Koledar

Pregled koledarja aktivnosti

Na koledarju lahko enostavno vidite in organizirate opravila in sestanke od vas ali vaših sodelavcev. Koledarje si lahko med sabo delite ali pa se povežete z Google koledarjem in imate vpogled do vseh vaših sestankov na vašem pametnem telefonu.

Platformax_organize_effective_sales_13

Platformax_organize_effective_sales_17

Lead lists

Obdelujte stranke po segmentih

Vaše stranke lahko ločite na različne segmente (npr. potencialne stranke, podjetja nad 5 zaposlenih, stranke določenega produkta) in jih nato sistematično obdelujete preko emaila ali telefona.

Proces dela – Workflow

Upravljajte z naročili vaših strank

V Platformaxu že vnaprej definirate korake po katerih obdelujete naročila; od trenutka oddaje naročila do primopredaje. Za vsak posamezen korak lahko določite, kdo je odgovoren in tako vsi vpleteni natanko vedo v kateri fazi se posamezno naročilo nahaja ter kdo je za to fazo odgovoren. Na ta način boste povečali kakovost izvedbe naročil za vaše stranke.

Platformax_organize_effective_sales_21

Platformax_organize_effective_sales_25

Prospecting

Avtomatiziran in učinkovit prospecting modul

Prospecting modul ima vse kar potrebujete za učinkovito izvajanje klicnih in/ali e-mail akcij in poročanje o njihovi uspešnosti. Vgrajena orodja omogočajo, da vaš tim v enakem času kakovostno obdela večje število strank. Je tesno povezan z VoIP telefonijo zato se statistika klicev sproti beleži. S pomočjo funkcije samodejnega klicanja in e-mail predlog lahko v enakem času opravite neprimerno večje število klicev kot prej in pošljete več ponudb.

Več o Platformax prospectingu
Poročila

Poročilo uspeha prodajnih priložnosti

Planirajte prihodnje prodajne aktivnosti na podlagi analize podatkov. Uporabite podatke in s poročili ugotovite iz katerega vira pridobivate uspešne prodajne priložnosti, kateri član prodajnega tima je najbolj uspešen. Spremljajte prodajne priložnosti v obdelavi po fazah in planirajte poslovanje vašega podjetja.

Platformax_organize_effective_sales_28

Platformax_organize_effective_sales_30

Poročila

Poročilo o razlogih za neuspešno prodajo

Analizirajte razloge zaradi katerih niste uspeli realizirati prodajne priložnosti in planirajte vaše prihodnje prodajne aktivnosti.

Poročila

Koliko je prodaje po produktih in produktnih skupinah?

Določite produktne skupine in produkte v njih, ter spremljajte kaj so stranke kupile pri vas in analizirajte uspešnost prodaje po produktnih skupinah.

Platformax_organize_effective_sales_33

Želite organizirati učinkovit prodajni proces in poprodajno podporo?

ZAHTEVAJTE PREIZKUS!